Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiêm Hiền - Mã số thuế: 2900920740

KHNGC Nhà ông Nguyễn Công Kiêm- Thị Tứ Xốp Chảo - Xã Đồng Văn - Huyện Quế Phong - Nghệ An

Thông tin doanh nghiệp

 • Doanh Nghiệp Tư Nhân Kiêm Hiền

 • 2900920740     17-10-2008     Chi cục Thuế Huyện Quế Phong
 • Nhà ông Nguyễn Công Kiêm- Thị Tứ Xốp Chảo - Xã Đồng Văn - Huyện Quế Phong - Nghệ An
 • Mạnh Thị Hiền     Thị tứ Xốp Chảo-Xã Đồng Văn-Huyện Quế Phong-Nghệ An
 • 2900920740     17-10-2008     Tỉnh Nghệ An
 • Nhà ông Nguyễn Công Kiêm- Thị Tứ Xốp Chảo - Xã Đồng Văn - Huyện Quế Phong - Nghệ An
 • KHNGC
 • Mạnh Thị Hiền    
 •     
 • 3-755-190-195
 • 10
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4322
2Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
3Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
4Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan7830
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X