Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhỏ Và Vừa Vạn Cường - Mã số thuế: 6300294457

Số 110, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Thông tin doanh nghiệp

  • Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhỏ Và Vừa Vạn Cường

  • 6300294457     05-12-2017    
  •     
  • Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhỏ Và Vừa Vạn Cường
  • 6300294457     05-12-2017    
  • Số 110, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
  •     
  •     
  • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4210
2Phá dỡ4210
3Chuẩn bị mặt bằng4210
4Lắp đặt hệ thống điện4210
5Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
6Xây dựng công trình đường sắt4210
7Xây dựng công trình đường bộ4210
8Xây dựng công trình công ích4210
9Hoàn thiện công trình xây dựng4322
10Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4322
11Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
12Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp7730
13Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
14Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước4322
15Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí4322
16Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4322
17Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng7730
18Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)7730
19Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu7730
20Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7730
21Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7730
22Cung ứng lao động tạm thời7730
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X