Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Triều Thuận - Mã số thuế: 6300299222

ấp Long Hòa 2, Xã Long Phú, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Thông tin doanh nghiệp

  • Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Triều Thuận

  • 6300299222     13-03-2018    
  •     
  • Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Triều Thuận
  • 6300299222     13-03-2018    
  • ấp Long Hòa 2, Xã Long Phú, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
  •     
  •     
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Bán buôn quặng kim loại4662
3Bán buôn sắt, thép4662
4Bán buôn kim loại khác4662
5Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác4662
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X