Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Việt Thịnh - Mã số thuế: 2200734668

Thửa đất 1046, TBĐ số 1, Ấp Bưng Buối, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Thông tin doanh nghiệp

  • Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Việt Thịnh

  • 2200734668     26-06-2017    
  •     
  • 2200734668     26-06-2017    
  • Thửa đất 1046, TBĐ số 1, Ấp Bưng Buối, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
  •     
  •     
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Danh sách ngành nghề

# Ngành nghề Mã ngành
1Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
2Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác4661
3Bán buôn dầu thô4661
4Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan4661
5Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan4661
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu ?

Họ tên đệm
Tên
Giới tính
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Email Email không hợp lệ!
Số điện thoại

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới .

Email Email không hợp lệ!

Trở về đăng nhập

X